THÔNG TIN HỌC VIÊN

Họ và tên: Phạm Hùng Tuấn Linh
Ngày sinh: 16/10/1989
Khóa đào tạo: Chuyển đổi số – Truyền thông xã hội 4.0 (SMKT01)
Ngày tốt nghiệp: 19/09/2021

SẢN PHẨM CỦA HỌC VIÊN

Học viên Phạm Hùng Tuấn Linh đã hoàn thành khóa học Chuyển đổi số – Truyền thông xã hội 4.0 (SMKT01) và đã hoàn thành một số sản phẩm nổi bật như:

  • Phát triển tăng 10.000 thành viên cho một group trên Facebook trong vòng 1 tháng. (Link group)
  • Cùng ekip sản xuất video quảng cáo – review Bất động sản.
  • Tự thiết kế được các poster cho các bài post trên fanpage của doanh nghiệp nơi học viên đang làm việc

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Ông TRẦN CHÍ HIẾU

Chuyên gia Truyền thông Mạng xã hội

“Với sự chủ động học hỏi và thay đổi rõ rệt về tư duy truyền thông, học viên Linh luôn gây ấn tượng mạnh với những giảng viên của Sống Online bằng những sản phẩm, bài tập thực hành.”

Chia sẻ hồ sơ cho Nhà tuyển dụng

Liên kết chia sẻ:
 http://chungchi.songonline.vn/001_SMKT01						
Mã QR:
Ảnh chứng chỉ: